pnz

NODN Sophia realizował w 2017 roku projekt bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ). PNZ jest szkolnym programem profilaktyki selektywnej.

Szkolenia realizowane były do końca 2017 roku w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Dowiedz się więcej o PNZ!

 

PROJEKT 2017 ZAKOŃCZONY !!!

15 grudnia zakończyliśmy projekt. Spośród 96 placówek i 192 zgłoszonych nauczycieli zakwalifikowaliśmy 40 szkół z terenu całej Polski.

Założenia Projektu

Do Projektu zgłosić się mogła każda placówka edukacyjna zainteresowana realizowaniem programów profilaktyki selektywnej. Decydowała kolejność zgłoszeń.

W trakcie Projektu dwóch nauczycieli z każdej z 40 przyjętych do Projektu szkół bierze udział w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu realizowanym w Warszawie w dniach 2-3 października.

Nauczyciele ci po powrocie do szkoły prowadzili szkoleniową radę pedagogiczną dla pozostałych nauczycieli w szkole prezentując podstawowe założenia PNZ. W trakcie rady szkoleniowej nauczyciele decydowali o wdrożeniu w szkole programu PNZ i uczestnictwie w drugim etapie Projektu lub o rezygnacji z udziału w warsztatach umiejętnosci.

W szkołach, które były zainteresowane realizacją warsztatów przeprowadziliśmy w formie warsztatowej 25-godzinne szkolenie umiejętności.

Finansowanie Projektu

Projekt finansowany był z środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Zrealizowane działania

1. Szkolenie koordynatorów w Warszawie

  • Termin: 2-3 października.
  • Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych.

Szkolenie koordynatorów w Warszawie

 

2. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne realizowane na terenie szkoły przez uczestników szkolenia dla koordynatorów

Etap dotyczył wszystkich zgłoszonych placówek. Szkolenia dla Rad Pedagogicznych odbyły w dniach 4-13 października 2017 r.  Uczestnicy szkoleń dla realizatorów przeprowadzili metodami aktywnymi szkolenie nt programu, a następnie analizowali wspólnie z nauczycielami zachowania uczniów, których można w szkole objąć programem. Po analizie możliwości nauczycieli oraz dopasowania programu do potrze uczniów podejmowali decyzję o udziale w dalszym etapie projektu.

3. Warsztaty umiejętności dla nauczycieli

II Etap Projektu dotyczył nauczycieli z 20 zakwalifikowanych placówek realizujących PNZ na podstawie decyzji RP. Warsztaty zostały przeprowadzone w 20 szkołach  w okresie od 13 października do 14 grudnia 2017 r.

Warsztaty umiejętności dla nauczycieli trwały 25 godzin, a ich celem było przygotowanie nauczycieli do realizacji Programu Nauki Zachowania w szkole.

4. Wsparcie i konsultacje trenerskie

W okresie od szkolenia koordynatorów PNZ do zakończenia projektu nauczyciele ze szkół objętych Projektem korzystali ze wsparcia mailowego trenerów-autorów PNZ. Wsparcie dotyczyło różnorodnych wszelkich aspektów związanych z realizacją szkoleniowej RP oraz wdrażania i realizacji Programu Nauki Zachowania w szkole.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie 2018 i składania zgłoszeń!


logo papra altlogo npz

Projekt "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania" finansowany był ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK