Rozpoczęlismy realizację projektu bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Program Nauki Zachowania (PNZ)Szkolenia realizowane są w ramach  zadania publicznego ze środków doatcji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzaleznieniom

Z przyjemnością informujemy, że zespół ds. rekomendacji Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego na nasz wniosek dokonał oceny programu i przedłużył rekomendację dla Programu nauki Zachowania na kolejne pięć lat. Jednocześnie podnosząc poziom rekomendacji do grupy programów z grupy DOBRE PRAKTYKI.

Nasz nowy program profilaktyczno - wychowawczy o nazwie prOjektLustrO uzyskał rekomendację Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych w obszarze profilaktyki uniwersalnej.. Program skierowany jest  do uczniów szkół ponadpodstawowych. Powstał w ramach dotacji PARPA i zawiera 34 scenariusze preznaczone do realizacji przez wychowców klas w pierwszych trzech latach nauki  w szkołach ponadpodstawowych.

Ruszyły zapisy na pierwsze szkolenia realizatoów Programu.

Zasady uzyskiwania dostępu do informacji, szkoleń i materiałów dotyczących wdrażania i realizacji PNZ. Dostęp nieograniczony i ograniczony na stronie

Na Facebooku.uruchomilismy nową otwarta grupę dla realizatorów PNZ pn. Program Nauki Zachowania. To efekt sugestii zgłoszonych przez uczetników marcowej konferencji

Bardzo zależy nam, aby standard realizacji Programu Nauki Zachowania był jak najwyższy. Dlatego udostepniliśmy szkołom i placówkom realizujacym PNZ nowe możliwości

Podręcznik do realizacji PNZ jest już dostępny on-line Przeszkoleni realizatorzy w podręczniku znajdą opis działań w Programie oraz scenariusze do pracy z klasą. Znajdą tam r również

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK