pnz

NODN Sophia realizował w latach 2017-2018 projekty bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ). PNZ jest szkolnym programem profilaktyki selektywnej.

Szkolenia realizowane były w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Dowiedz się więcej o PNZ!

 

PROJEKT 2018 ZAKOŃCZONY !!!

12 listopada zakończyliśmy ostatnie szkolenia realizatorów w szkołach w ramach projektu szkoleń w 2018 rokuSpośród 68 placówek i zgłoszonych nauczycieli zakwalifikowaliśmy 40 szkół z terenu całej Polski. W sumie w obu proljektach w latach 2017 i 2018 objeliśmy szkoleniami 80 placówek i ponad 2400 nauczycieli. W 25 godzinnych warsztatach dla realizatorów uczestniczyło przez dwa lata 800 nauczycieli.

Założenia Projektu

Do Projektu zgłosić się mogła każda placówka edukacyjna zainteresowana realizowaniem programów profilaktyki selektywnej. Decydowała kolejność zgłoszeń.

W trakcie Projektu dwóch nauczycieli (w roku 2018 po jednym) z każdej z 40 przyjętych do Projektu szkół brało udział w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu realizowanym w Warszawie .

Nauczyciele ci po powrocie do szkoły prowadzili szkoleniową radę pedagogiczną dla pozostałych nauczycieli w szkole prezentując podstawowe założenia PNZ. W trakcie rady szkoleniowej nauczyciele decydowali o wdrożeniu w szkole programu PNZ i uczestnictwie w drugim etapie Projektu lub o rezygnacji z udziału w warsztatach umiejętnosci.

W szkołach, które były zainteresowane realizacją warsztatów przeprowadziliśmy w formie warsztatowej 25-godzinne szkolenie umiejętności.

W sumie objeto takimi szkoleniami 40 szkół oraz ponad 800 nauczycieli

Finansowanie Projektu

Projekt finansowany był z środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Zrealizowane działania

1. Dwa centralne szkolenia przedstawicieli szkół w Warszawie

Szkolenie koordynatorów w Warszawie

 

2. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne realizowane na terenie szkoły przez uczestników szkolenia dla koordynatorów

Etap dotyczył wszystkich zgłoszonych placówek. Szkolenia dla Rad Pedagogicznych odbyły się we wszystkich 80 szkołach  Uczestnicy szkoleń dla realizatorów przeprowadzili metodami aktywnymi szkolenie nt programu, a następnie analizowali wspólnie z nauczycielami zachowania uczniów, których można w szkole objąć programem. Po analizie możliwości nauczycieli oraz dopasowania programu do potrze uczniów podejmowali decyzję o udziale w dalszym etapie projektu.

3. Warsztaty umiejętności dla nauczycieli

II Etap Projektów dotyczył nauczycieli z 40 zakwalifikowanych placówek realizujących PNZ na podstawie decyzji RP. W

Warsztaty umiejętności dla nauczycieli trwały 25 godzin, a ich celem było przygotowanie nauczycieli do realizacji Programu Nauki Zachowania w szkole.

4. Wsparcie i konsultacje trenerskie

W okresie od szkolenia koordynatorów PNZ do zakończenia projektu nauczyciele ze szkół objętych Projektem korzystali ze wsparcia mailowego trenerów-autorów PNZ. Wsparcie dotyczyło różnorodnych wszelkich aspektów związanych z realizacją szkoleniowej RP oraz wdrażania i realizacji Programu Nauki Zachowania w szkole.

JUŻ NIEDŁUGO KOLEJNY PROJEKT BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ PROGRAMU ZAPLANOWANY NA 2019 ROK.

 


logo papra altlogo npz

Projekt "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania" finansowany był ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK