Aktualnie realizujemy projekt bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ)Szkolenia w 2020 roku ponownie realizowane są w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Dowiedz się więcej o PNZ

 

INFORMATOR PROJEKTOWY
2020.03.01

ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW DO TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU Termin przyjmowanina wniosków (skan podpisanej umowy - zgłoszenia) mija 20 marca 2020 o godz 22.00

2020.03.12

KONTYNUUJEMY NABÓR WNIOSKÓW ONLINE. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU NIE ULEGA ZMIANIE. O ewentualnych zmianach terminów szkoleń w Poznaniu i Krakowie powiadomimy zakwalifikowane placówki. W przypadku zmiany terminów kalendarz projektu ulegnie modyfikacji.

2020.03.21

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

O szczegółach realizacji poinformujemy w najbliższych dniach. W związku z sytuacją i stanem epidemicznym w Polsce w chwili obecnej realizację szkoleń dla przedstawicieli szkół przesuwamy na termin 18-19 maja 2020. To oznacza, że dokumenty zgłoszeń (dotyczy wniosków złożonych online do 20 marca) można jeszcze przesłać drogą mailową w przyszłym tygodniu

 

ADRESACI PROJEKTU

Do Projektu zgłosić się mogłą każda szkoła podstawowa, która:

 • Zadeklarowała gotowość wdrażania Programu Nauki Zachowania w swojej szkole (minimum 2 uczniów w okresie 1 września - 30 listopada 2020 r.)
 • Zgłosiła 2 osoby na szkolenie konsultantów w Poznaniu lub Krakowie w terminach 18 lub 19 maja 2020 r.
 • Umożlliwiła zgłoszonym nauczycielom przeprowadzenie szkolenia, którego celem będzie zapoznanie nauczycieli w szkole z PNZ .
 • Zapewniła o zorganizowaniu na terenie szkoły Treningu Umiejętności niezbędnych do realizacji PNZ dla grupy 20 nauczycieli swojej szkoły oraz 8 godzinnej superwizji dla nauczycieli realizujących program w okresie do 30 listopada 2020 r.(dotyczy zakwalifikowanych do 2 etapu).

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Z przyznanych środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia sfinansowane zostaną wszystkie koszty merytoryczne Projektu: szkolenia, warsztaty (Treningi Umiejętności) i wsparcie trenerskie dla szkół oraz koszty pobytu (kawa, posiłek) nauczycieli konsultantów podczas szkolenia konsultantów.

Szkoły zgłoszone do Projektu ponoszą koszty dojazdu przedstawicieli szkoły na szkolenie w Poznaniu lub Krakowie oraz inne ew koszty jakie uznaja za niezbedne do poniesienia w związku z udziałem w szkoleniu (noclegi, delegacje i inne).

Szkoły zakwalifikowane do 2 etapu projektu zapewniają w szkole salę do realizacji Treningu Umiejętności oraz ew katering itp dla uczestników.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu konsultantów, którzy następnie realizują szkoleniową Radę Pedagogiczną w swojej szkole prowadzą ją nieodpłatnie.

 

TERMINARZ PROJEKTOWY

OD DO DZIAŁANIE
2020.03.03 2020.03.20 Kwalifikacja placówek - nabór wniosków
2020.03.20 2020.03.26 Analiza zgłoszonych wniosków. Powiadomienie o wynikach kwalifikacji.
2020.05.18 2020.05.19 Szkolenia jednodniowe dla przedstaawicieli szkół w Krakowie i Poznaniu.
2020.05.19 2020.06.20 Szkolenie Rad Pedagogicznych w zakwalifikowanych szkołach prowadzone przez przedstawicieli szkół- decyzja o wdrażaniu PNZ.
2020.05.19 2020.06.20 Złożenie raportów z realizacji szkoleń Rad Pedagogicznych - formularz online.
2020.06.20 2020.09.05 Treningi Umiejętności dla 20 osobowych grup nauczycieli na terenie zakwalifikowanych szkół prowadzone przez autorów Programu.
2020.09.01 2020.11.15 Wdrożenie i realizacja PNZ na terenie szkół (min 2 uczniów w szkole).
2020.03.31 2020.11.15 Wsparcie trenerskie dla nauczycieli szkół objetych projektem (zagadnienia związane z realizacją zadań w projekcie).
2020.09.25 2020.11.15 Realizacja warsztatu - superwizji dla nauczycieli realizujacych PNZ w szkole.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU - etap 1

1. Nabór szkół do projektu - zadanie zakończone

Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w projekcie należy wygenerować za pośrednictwem formularza dostepnego poniżej.

Przy wypełnianiu formularza niezbędne będą informacje:

 • dane osoby zgłaszającej szkołę (imię i nazwisko,pełniona funkcja, adres email, tel. kontaktowy). Osoba zgłaszająca powinna byc jednocześnie osobą do kontaktu w sprawach projektu
 • dane 2 nauczycieli zgłaszanych na szkolenie nauczycieli konsultantów (imię, nazwisko, funkcja, adres email, tel. kontaktowy)
 • należy wybrać termin i miejsce szkolenia, na które są zgłaszani konsultanci (patrz informacje niżej)
 • należy zadeklarować termin szkoleniowej Rady Pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli konsultantów w szkole
 • należy zaznaczyć niezbędne deklaracje związane z warunkami projektu.

Po prawidłowym wypełnieniu wniosku na podane adresy email zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wygenerowania wniosku oraz załącznik zawierający umowę w formacie .pdf (ze względów bezpieczeństwa załącznik zostanie przesłany na wszystkie podane adresy)

Załącznik należy wydrukować i przedłożyć do podpisu dyrektorowi szkoły w dwóch egzemplarzach.

Podpisany przez dyrektora szkoły dokument należy opatrzyć pieczęcią szkoły zeskanować w formacie dokumentu pdf i przesłać oryginał na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując (obowiązkowo) w temacie wiadomości słowa: ZGŁOSZENIE PNZ 2020 z dopiskiem zawierającym NAZWĘ SZKOŁY

Kopię zgłoszenia należy zachować w kancelarii szkoły.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW MINĘŁY 20 MARCA 2020 R. O GODZ. 22.00

Na podane we wniosku adresy email zostaną przesłane informacje o wynikach kwalifikacji do projektu.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KWALIFIKACJI DO 26 MARCA 2020 R.

 

2. Szkolenie nauczycieli konsultantów

W trakcie Projektu 2 nauczycieli z każdej z 50 przyjętych do Projektu szkół weźmie udział w  jednodniowym bezpłatnym szkoleniu.

 • Termin: 18 lub 19 maja 2020 r.  (analogicznie do zgłoszenia pierwotnego na termin 30 i 31 marca)
 • Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.
 • Miejsce: Poznań lub Kraków (równolegle do wyboru w wybranym terminie i miejscu)

Uwaga! W przypadku dużej ilości zgłoszeń na jeden z terminów zastrzegamy sobie możliwość zaproponowania szkole miejsca na szkoleniu w innym terminie.

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z Programem Nauki Zachowania oraz przygotują się do poprowadzenia szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli w swojej szkole.

Szkolenia będą realizowane w Krakowie w hotelu Novotel Kraków Centrum (pl 800 m od dworca PKP) a w Poznaniu w hotelu Mercure Poznań Centrum (obok dworca PKP).

Podczas szkoleń zapewniamy kawę i posiłek regeneracyjny. Rozpoczęcie ok 9.00 - zakończennie ok 14.30.

 

3. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne realizowane na terenie szkoły przez uczestników szkolenia dla konsultantów

Zadanie obejmuje wszystkie zakwalifikowane do projektu placówki.

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych należy przeprowadzić w nowym terminie tj w dniach 19.05 - 20.06.2020 r.  Uczestnicy szkoleń dla  konsultantów przeprowadzą metodami aktywnymi szkolenie na temat Programu Nauki Zachowania (na podstawie otrzymanego wcześniej scenariusza), a następnie nauczyciele przeanalizują zachowania uczniów, których ich zdaniem warto w szkole objąć Programem. Po analizie możliwości nauczycieli oraz dopasowania Programu do potrzeb uczniów, zespół nauczycieli podejmie decyzję o udziale w dalszym etapie projektu. Każda szkoła, która zgłosi chęć udziału i zakwalifikuje się do 2 etapu przeprowadzi co najmniej jeden cykl programu dla co najmniej 2 uczniów w szkole. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu w Krakowie lub Poznaniu pełnić będą rolę konsultantów dla Rady Pedagogicznej w okresie wdrażania programu w szkole (2 etap).

 

4. Konsultacje trenerskie dla nauczycieli.

Nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie i wdrażających PNZ objęci zostaną bezpłatnym wsparciem w postaci konsultacji na odległość (telefon, poczta elektroniczna, inne media). W ramach konsultacji trenerzy - autorzy Programu odpowiadać będą na pytania nauczycieli i służyć pomocą w rozwiązywaniu trudności związanych z wdrażaniem PNZ.

Spośród 50 placówek uczestniczących w 1 etapie projektu do 2 etapu zakwalifikowanych zostanie 16 szkół. Warunkiem zakwalifikowania będzie zrealizowanie szkolenia dla nauczycieli przez nauczycieli konsultantów oraz demokratyczna decyzja Rady Pedagogicznej szkoły o udziale w 2 etapie projektu. Kryterium kwalifikacji będzie między innymi wynik głosowania RP, możliwość realizacji Treningu Umiejetności (TU).

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU - etap 2

5. Warsztaty - Trening Umiejętności dla nauczycieli

Dla 16 szkół wdrażających PNZ przeprowadzone zostaną trwające 20 godzin dydaktycznych warsztaty umiejętności. Warsztaty te mogą się odbyć w dogodnym dla szkoły terminie uzgodnionym z konsultantami i trenerami nie później jednak niż do 5 września 2020 roku

Warsztaty są niezbędne dla prawidłowego wdrażania Programu. Obejmują one Trening Umiejętności miękkich niezbędnych do właściwej realizacjj Programu w szkole. Obejmują także przeanalizowanie wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem Programu na terenie danej placówki. Trening należy zaplanować tak, by można go było zrealizować w ciągu kolejnych dwóch dni.

 

6.Wdrożenie PNZ w szkołach

Szkoły biorące udział w 2 etapie projektu wdrożą Program wobec co najmniej 2 uczniów swojej szkoły, zgodnie z założeniami PNZ. W trakcie wdrożenia będzie można korzystać ze wsparcia trenerów - autorów Programu. Po kilku tygodniach realizacji PNZ w szkole zorganizowane zostaną wspierające.

 

7. Warsztaty wspierające (superwizyjne) dla realizatorów

Warsztaty wspierające będą miały charakter 8 godzinnego spotkania nauczycieli wdrażających Program. Treści szkolenia uzależnione będą od potrzeb nauczycieli.

 

8. Formularz zgłoszeniowy

NIEDOSTĘPNY - NABÓR ZAKOŃCZONY

Zespół trenerów NODN SOPHIA

 

 


logo papra altlogo npz

Projekt "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania" finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK