Proponujemy nową formę szkolenia zapoznającego nauczycieli z założeniami i przebiegiem realizacji Programu Nauki Zachowania opartą o e-learning realizowany indywidualnie on-line.

Pierwsza część szkolenia udostępniana jest nauczycielom szkoły poprzez panel logowania na naszej stronie.
Wszyscy nauczyciele w uzgodnionym okresie czasu i w dowolnym (dogodnym dla siebie) momencie zapoznają się z treściami szkolenia.

Zawartość pierwszej części obejmuje filozofię, kształt merytoryczny PNZ oraz zadania nauczycieli w ramach realizacji programu. Szkolenie zawiera infografiki, filmy (mikro wykłady) oraz artykuły opisujące kluczowe zagadnienia, a także praktyczne przykłady działań w Programie oparte na studium przypadku.

Materiał szkoleniowy złożony jest z następujących modułów:

  1. Wprowadzenie.
  2. Filary PNZ.
  3. Elementy przebiegu programu:
    • praca z zespołem klasowym
    • zaproszenie ucznia,
    • informacja zwrotna,
    • transfer kompetencji,
    • monitorowanie postępów,
    • podsumowanie.
  4. Zakończenie:
    • ewaluacja szkolenia,
    • formularz pytań do autorów,
    • generator zaświadczeń.

Po zapoznaniu się nauczycieli z materiałem zdalnym i sformułowaniu pytań do autorów, odbywa się druga część szkolenia polegająca na krótkim spotkaniu z autorami Programu. 

W trakcie spotkania z całą Radą Pedagogiczną realizowanego na platformie ZOOM  autorzy Programu udzielają nauczycielom odpowiedzi na pytania zadane podczas e-learningu i pomagają rozwiać wszelkie wątpliwości związane z Programem. Po zakończeniue e-learningu i spotkaniu z autorami nauczyciele mogą świadomie podjąć decyzję o kontynuowaniu procesu szkoleniowego  w formie Treningu Umiejętności lub o wyborze innego sposobu wspierania uczniów będących w szkole adresatami oddziaływań selektywnych.

Osoby zainteresowane zamówieniem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza znajdującego się w stopce na głównej stronie.

 

 

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK