Autorzy Programu Nauki Zachowania zapraszają nauczycieli ze szkół realizujących PNZ na Konferencję Szkoleniową , która odbędzie się on-line w dniu 22 marca 2021 r. w godzinach16.00 - 20.00.

 

ADRESACI:

Konferencja adresowana jest do szkół i placówek oraz nauczycieli, którzy przeszli szkolenia przygotowujące realizatorów PNZ i uzyskali prawa do realizacji rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej pn. Program Nauki Zachowania.

Do udziału zapraszamy zespoły nauczycieli realizujących PNZ w szkole.

 

CELE KONFERENCJI:

   • Wymiana doświadczeń realizatorów PNZ
   • Zapoznianie uczestników z nowościami w programie (modyfikacje wprowadzone w ostatnim czasie oraz nowy podręcznik dla realizatora PNZ)

 

 TREŚCI:

Podczas Konferencji będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami realizacji Programu.

Przewidujemy wymianę doświadczeń związanych z sukcesami i trudnościami, jakie towarzyszą Państwu w codziennej realizacji Programu  w szkołach oraz poszukiwanie rozwiązań związanych z radzeniem sobie z najczęstszymi trudnościami.

Omówimy także sposoby realizacji PNZ w czasie nauczania zdalnego.

Przedstawimy Państwu  wprowadzone nowe sposoby realizacji Programu Nauki Zachowania służące zwiększeniu jego efektywności, między innymi: 

   • zmiany w sposobie ustalania celów ucznia w Programie, 
   • realizację zajęć wychowawczych w klasach objętych Programem
   • nowe działania i materiały Programu w tym scenariusz zajęć z klasą.
   • uczestnikom Konferencji udostępnimy także opracowany dla realizatorów nowy Podręcznik PNZ, w którym zawarto wszystkie nowe materiały i rozwiązania w Programie.

 

KOSZTY:

Koszt udziału w Konferencji wynosi 95,00 od osoby uczestniczącej.

Osoby zgłaszające się na Konferencję otrzymają faktury proforma przeznaczone do rozliczenia w szkole. Faktury rozliczeniowe dla płatników (szkoła lub jednostka prowadząca) zostaną wystawione po Konferencji.

Opłaty za Konferencję można wnosić w trybie on-line za pośrednictwem bramki płatności lub tradycyjnie przelewem na konto bankowe.

Uczestnicy otrzymają dane do płatności mailem po wypełnieniu formularza zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIA

Nie określamy liczby uczestników z jednej szkoły. Jednak ze względu na możliwości techniczne ogólna liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Przy osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń formularz zostanie wyłączony automatycznie i decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat. Dokonanie wpłaty gwarantuje udział w Konferencji.

Termin zgłaszania na Konferencje upływa w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 20.00.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego po zarejestrowaniu placówki w systemie.

Więcej informacji o rejestracji i uprawnieniach z nią związanych znajdziecie Państwo TUTAJ.

W trakcie rejestracji ustalany jest identyfikator (adres e-mail szkoły) i hasło podane przez osobę rejestrującą.

Po zakończeniu procesu rejestracji na adres e-mail szkoły przesłany zostanie link aktywacyjny, który należy kliknąć.

Po zarejestrowaniu placówki identyfikator i hasło należy przekazać nauczycielom w szkole.

Od tego momentu za pomocą identyfikatora i hasła nauczyciele mogą logować sie na konto placówki i korzystać z udostepnionych materiałów, narzędzi i treści.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK