22 marca odbyła się konferencja dla realizatorów PNZ, w której wzięło udział ponad 60 osób: realizatorów PNZ, autorów i zaproszonych gości z 22 szkół i placówek edukacyjnych

 

Konferencja adresowana była do szkół i placówek oraz nauczycieli, którzy przeszli szkolenia przygotowujące realizatorów PNZ i uzyskali prawa do realizacji rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej pn. Program Nauki Zachowania.

Do udziału zapraosilśiy zespoły nauczycieli realizujących PNZ w szkole.

Podczas Konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami realizacji Programu.

Dzielili się doświadczeniami związanymi z sukcesami i trudnościami, jakie towarzyszą im w codziennej realizacji Programu  w szkołach oraz poszukiwali rozwiązań związanych z radzeniem sobie z najczęstszymi trudnościami.

Rozmawiano także o sposobach realizacji PNZ w czasie nauczania zdalnego.

Autorzy i zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem energii z jaką knauccyciel eopowiadali os woich osiagnięciach i zaangażaowaniu. Okazało się że pomimo pandemii w wielu szkołach PNZ jest realizowany zdalnie. Są także szkoły, które PNZ realizują w sposób trwały przez ostatnie kilka lat osiagając spektakularne efekty. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólna energię i doświadczenie.

W drugiej części Konferencji autorzy Programu zaprezentowali  wprowadzone nowe sposoby realizacji Programu Nauki Zachowania służące zwiększeniu jego efektywności, między innymi: 

      • zmiany w sposobie ustalania celów ucznia w Programie, 
      • nowe działania i materiały Programu w tym scenariusze zajęć z klasą.
      • uczestnikom Konferencji udostępniono także opracowany dla realizatorów nowy Podręcznik PNZ, w którym zawarto wszystkie nowe materiały i rozwiązania w Programie.

Materiay związane z nowymi standardami reealizacji PNZ dostępne są na naszej stronie dla zarejestrowanych szkół realizujących Program.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK