Zakończyliśmy tworzenie nowego programu profilaktyczno - wychowawczego o nazwie prOjektLustrO. Program skierowany jest  do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach dotacji PARPA przygotowaliśmy 34 scenariusze preznaczone do realizacji przez wychowców klas w pierwszych trzech latach nauki  w szkołach ponadpodstawowych.


Gotowy Program wraz z podręcznikiem i procedurami szkoleniowymi przekazaliśmy grantodawcy (PARPA).

składa się z 34 scenariuszy ułożonych zgodnie z procesem rozwojowym grupy klasowej oraz  potrzebami rozwojowymi nastolatków. Tematy zostały dobrane pod kątem celu jakim jest rozwój społeczny uczestników oraz ograniczanie ryzyka zachowań problemowych.
Na tresci Programu składają się scenariusze:


Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK