Zakończyliśmy tworzenie nowego programu profilaktyczno - wychowawczego pn.prOjektLustrO dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach dotacji PARPA przygotowaliśmy 34 scenariusze preznaczone do realizacji przez wychowców klas w pierwszych trzech latach nauki w szkołach ponadpodstawowych.


Gotowy Program wraz z podręcznikiem i procedurami szkoleniowymi przekazaliśmy grantodawcy (PARPA).
Szkoły i nauczycieli zainteresowanych wdrożeniem Programu w swojej szkole odsyłamy do własciciela praw do programu którym jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
składa się z 34 scenariuszy ułożonych zgodnie z procesem rozwojowym grupy klasowej oraz  potrzebami rozwojowymi nastolatków. Tematy zostały dobrane pod kątem celu jakim jest rozwój społeczny uczestników oraz ograniczanie ryzyka zachowań problemowych.
Na tresci Programu składają się scenariusze:


Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK