Nasz nowy program profilaktyczno - wychowawczy o nazwie prOjektLustrO uzyskał rekomendację Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych w obszarze profilaktyki uniwersalnej.. Program skierowany jest  do uczniów szkół ponadpodstawowych. Powstał w ramach dotacji PARPA i zawiera 34 scenariusze preznaczone do realizacji przez wychowców klas w pierwszych trzech latach nauki  w szkołach ponadpodstawowych.

Ruszyły zapisy na pierwsze szkolenia realizatoów Programu.składa się z 34 scenariuszy ułożonych zgodnie z procesem rozwojowym grupy klasowej oraz  potrzebami rozwojowymi nastolatków. Tematy zostały dobrane pod kątem celu jakim jest rozwój społeczny uczestników oraz ograniczanie ryzyka zachowań problemowych.
Na tresci Programu składają się scenariusze:


Szczegółowe informacje o programie i warunkach szkoleń znaleźć można na stronie www.projektlustro.pl 

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK