Rozpoczęlismy realizację projektu bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Program Nauki Zachowania (PNZ)Szkolenia realizowane są w ramach  zadania publicznego ze środków  Urzedu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

 

ADRESACI PROJEKTU

Do Projektu zgłosić się może każda szkoła podstawowa, która:

 • Działa na terenie i organem prowadzącym jest jednostka działająca na terenie województwa opolskiego
 • Zadeklaruje gotowość wdrażania Programu Nauki Zachowania w swojej szkole (minimum 2 uczniów w okresie 1  stycznia- 30 listopada 2024 r.).
 • Zadeklaruje przeprowadzenie:
  • e-learningu (zdalnie) przez nauczycieli w szkole wraz z 1 - 2 godzinnym spotkaniem nauczycieli z autorami (zdalnie - odpowiedzi na pytania nauczycieli) w okresie 1 - 15 12 2023 r.,
  • zorganizowanie na terenie szkoły Treningu Umiejętności dla grupy 15 - 20 nauczycieli swojej szkoły (stacjonarnie) do 30 czerwca 2024 oraz
  • dwu pieciogodzinnych superwizji dla nauczycieli realizujących program w okresie do 30 listopada 2024 (realizowane zdalnie)

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Z przyznanych środków pochodzących z dotacji Urzzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa opolskiego  sfinansowane zostaną wszystkie koszty merytoryczne Projektu: szkolenia, warsztaty (Treningi Umiejętności i Superwizje) i wsparcie trenerskie dla szkół.

Zakwalifikowane do 2 etapu projektu zapewniają w szkole salę do realizacji Treningu Umiejętności oraz ew katering itp dla uczestników (z dofinansowaniem z dotacji).

 

TERMINARZ PROJEKTOWY

OD DO DZIAŁANIE
2023.11.01 2024.06.30 Nabór wniosków.placówek zgłaszających się do projektu                         NOWE MIEJSCA DLA SZKÓŁ JESZCZE W CZERWCU
2023.12.1 2023.12.15 Realizacja szkoleń e-learningowych dla zgłoszonych placówek
 2023.12.15
2023.12.31 Kwalifikacja szkół do projektu
 2024.03.01
2024.04.30 Treningi Umiejętności dla 20 osobowych grup nauczycieli na terenie zakwalifikowanych szkół Viii - X 2024 (nowe grupy)
 2024.05.30 -
 2024.11.30 Wdrożenie i realizacja PNZ na terenie szkół (min 2 uczniów w szkole).
 2024.04.01  2024.12.15 Wsparcie trenerskie dla nauczycieli szkół objetych projektem (zagadnienia związane z realizacją zadań w projekcie).
 2024.04.01 2024.12.10 Realizacja warsztatu - superwizji dla nauczycieli realizujacych PNZ w szkole.                                 DO KOŃCA GRUDNIA 2024

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 1. Nabór szkół do projektu 

Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w projekcie należy wygenerować za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej.

Przy wypełnianiu formularza niezbędne będą informacje:

 • dane osoby zgłaszającej szkołę (imię i nazwisko,pełniona funkcja, adres mail, tel. kontaktowy). Osoba zgłaszająca powinna być jednocześnie osobą do kontaktu w sprawach projektu
 • należy zadeklarować termin realizacji Treningu Umiejętności w szkole (w przypadku zakwalifikowania szkoły)
 • należy zaznaczyć niezbędne deklaracje związane z warunkami projektu.

Po prawidłowym wypełnieniu wniosku na podane adresy email zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wygenerowania wniosku

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ MIJA 30 LISTOPADA 2023 R. O GODZ. 22.00  DLA DODATKOWYCH GRUP W NABORZE 2024 DO 30 CZERWCA 24

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KWALIFIKACJI DO 30 GRUDNIA 2023

Warunkiem zakwalifikowania zgłoszonej placówki jest realizacja przez nauczycieli szkolenia e-learninigpwego i podjecie przez Rade Pedagogiczną decyzji o wdrozeniu PNZ. W przypadku wiekszej ilości zgłoszeń niz miejsc o zakwalifikowaniu zdecyduje Komisja kwalifikacyjna biorąc pod uwagę wyniki głosowania Rady pedagogicznej oraz frekwencje na szkoleniu e-learningowym.

 

 1.    Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli ze zgłoszonych placówek.

Nauczyciele wszystkich zgłoszonych placówek zostaną zaproszeni do zapoznania sie ze szkoleniem e-learningowym, które udostępnimy na naszej stronie. Po ukończeniu szkoleń odbędą się spotkania online z autorami programu, na których prowadzący odpowiedzą na ew pytania i wątpliwości nauczycieli.

Terminy spotkań  dla poszczególnych placówek zostaną podane mailowo oraz na tej stronie.

Po spotkaniu z autorami szkoły podejmą w ramach posiedzeń Rad pedagogicznych decyzje o wdrożeniu Programu w szkole. Na podstawie wyniku głosowania (decyzja na TAK, stosunek głosów ZA do ilości zatrudnionych) dokonana zostanie kwalifikacja zgłoszonych placówek.

 

 1. . Trening Umiejętności dla nauczycieli z zakwalifikowanych szkół

Dla 6 szkół wdrażających PNZ przeprowadzone zostaną trwające 20 godzin dydaktycznych warsztaty umiejętności. Warsztaty te mogą się odbyć w dogodnym dla szkoły terminie uzgodnionym z konsultantami i trenerami nie później jednak niż do 30  KWIETNIA 2024 roku

Warsztaty są niezbędne dla prawidłowego wdrażania Programu. Obejmują one Trening Umiejętności miękkich niezbędnych do właściwej realizacja Programu w szkole. Obejmują także przeanalizowanie wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem Programu na terenie danej placówki. Trening należy zaplanować tak, by można go było zrealizować w ciągu kolejnych dwóch dni.

 1. Konsultacje trenerskie dla nauczycieli.

Nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie i wdrażających PNZ objęci zostaną bezpłatnym wsparciem w postaci konsultacji na odległość (telefon, poczta elektroniczna, inne media). W ramach konsultacji trenerzy - autorzy Programu odpowiadać będą na pytania nauczycieli i służyć pomocą w rozwiązywaniu trudności związanych z wdrażaniem PNZ.

 1. Wdrożenie PNZ w szkołach

Nauczyciele po zakończeniu Treningu umiejętności wdrożą Program wobec co najmniej 2 uczniów swojej szkoły, zgodnie z założeniami PNZ. W trakcie wdrożenia będzie można korzystać ze wsparcia trenerów - autorów Programu. Po kilku tygodniach realizacji PNZ w szkole zorganizowane zostaną szkolenia wspierające.

 1.  Warsztaty wspierające (superwizyjne) dla realizatorów

Warsztaty wspierające będą miały charakter 5 godzinnego spotkania nauczycieli wdrażających Program w szkole z trenerem. Treści szkolenia uzależnione będą od potrzeb nauczycieli. Szkolenia wspierajace realizowane będą na platformie ZOOM zdalnie.

 

 • ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są zgodnie z terminarzem do dnia 30 listopada 2023 r. A DLA DODATKOWYCH GRUP DO 30 CZERWCA 24

 

Zespół trenerów NODN SOPHIA

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: + 48 664 725 499

 

 


 

Projekt "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania" finansowany ze środkówUrzedu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK