Autor: Jerzy Rządzki

Umiejętność prowadzenia dialogu i wspieranie innych w rozwiązywaniu problemów za pomocą pytań, to szczególna umiejętność pozwalająca uczestnikom rozmowy na współpracę i wymianę poglądów oraz jednoczesne kreatywne i samodzielne dochodzenie do własnych rozwiązań i odkryć. W przestrzeni szkolnej, w której dorośli pragną urzeczywistnić wizję absolwenta samodzielnego, niezależnego i kreatywnego, coachingowe wykorzystanie pytań staje się wyzwaniem i jednocześnie główną metodą wspierania procesów kształtowania osobowości.

 

Rozwiązywanie problemów i sytuacji wychowawczych z uczniem za pomocą dialogu, zwane też podejściem coachingowym, to metoda nastawiona na wsparcie ucznia w samodzielnym radzeniu sobie z sytuacją. Zakłada zdolność ucznia do samodzielnej refleksji i do dokonania konstruktywnego wyboru. Rolą nauczyciela jest podążanie za uczniem i za pomocą pytań wspieranie jego refleksji nad możliwymi rozwiązaniami, konsekwencjami i ewentualnymi alternatywami działań.

 

Korzyści z zadawania pytań

Wyobraźmy sobie sytuację, w której uczeń kilka razy w tygodniu pr...zychodzi na lekcje spóźniony. Podejście oparte na zadawaniu pytań i samodzielnym rozwiązaniu problemu przez ucznia mogłoby wyglądać np. tak:

– Widziałem, że w tym tygodniu sześć razy przyszedłeś na naszą lekcję długo po jej rozpoczęciu. Słyszałem też, że zdarza się to na innych lekcjach. Opowiedz mi o tym.

– Eee… no to tylko parę razy. To już się nie powtórzy…

– Czyli chciałbyś to przerwać i przychodzić punktualnie?...

Przeczytaj całość

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK