Wszystko zaczęło się od wydania przez Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA w 2009 roku książki "Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania" autorstwa Deanne A. Crone, Roberta H. Hornera i Leanne S. Hawken.

 

Kolejnym krokiem po wydaniu książki, było stworzenie programu szkoleń dla szkół, opierającego się na treściach zawartych w książce. Poproszony o to został dr Jakub Kołodziejczyk, kierujący Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "Sophia". W grudniu 2010 roku, w Warszawie, przeprowadzono pierwszy pilotażowy program szkoleniowy, opierający się na programie PNZ, autorstwa zespołu trenerów NODN "Sophia".

 

W latach 2011 - 2014 we współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu trenerskiego NODN "Sophia" oraz Urzędów Marszałkowskich w części województw, zostały przeprowadzone konferencje szkoleniowe, dotyczące zastosowania programu PNZ w szkole.

 

Program PNZ w oryginalnej (amerykańskiej) wersji jest nastawiony głównie na oddziaływania behawioralne. Z biegiem czasu, zespół NODN "Sophia" pracujący nad udoskonaleniem tej metody, przeformułował założenia programu tak, iż główne akcenty oddziaływań w ramach PNZ mają charakter bardziej humanistyczny, niż behawioralny (choć niektóre behawioralne oddziaływania zostały zachowane). Przeformułowanie założeń programu z behawioralnych na humanistyczne wynikało w znacznej mierze z przemyśleń dotyczących tego, iż większa część zachowań niewłaściwych uczniów jest rezultatem niezaspokojonych potrzeb. Dlatego też, najbardziej adekwatnymi oddziaływaniami będą te, które skierowane są na zaspokajanie potrzeb uczniów. Behawioralne elementy programu, które nie zostały zmodyfikowane, mają za zadanie wzmacniać właściwe zachowania uczniów poprzez uczenie ich pozytywnych wzorców zachowań, w wyniku czego, wraz ze zmianą akcentu z behawioralnego na humanistyczny, zmianie uległa też nazwa programu. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole, przeformułowaliśmy na "Program Nauki Zachowania".

 

Program Nauki Zachowania jest częścią większego systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole:

  1. Poziom I – Profilaktyka na poziomie podstawowym, tzw. uniwersalna – systemy klasowe i szkolne obejmujące wszystkich uczniów, pracowników szkoły i wszystkie okoliczności: (dyscyplina rozumiana jako ład i porządek w klasie oraz klasowe systemy motywacyjne); szkolny system dyscyplinarny i motywacyjny.
  2. Poziom II – Profilaktyka na drugim poziomie, tzw. selektywna. Specjalne systemy dla grup ukierunkowanych na uczniów zagrożonych zachowaniami problemowymi (Program Nauki Zachowania).
  3. Poziom III – Profilaktyka na trzecim poziomie, tzw. wskazująca. Specjalne, indywidualnie dopasowane działania dla grup ukierunkowane dla uczniów z problemowymi zachowaniami, czyli Funkcjonalna Analiza Zachowania.

 

Dziś prezentujemy Państwu portal informacyjny na temat programu PNZ z nadzieją, że pomoże to we wprowadzaniu Programu w Waszych szkołach.

 

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK