Przygotowanie nauczycieli do wdrożenia PNZ

Przygotowanie wymaga rozwijania umiejętności miękkich wszystkich nauczycieli zaangażowanych w PNZ w szkole. Ze względu na kwestie organizacyjne, staramy się elastycznie dostosować procedury szkoleniowe do możliwości i potrzeb zamawiających instytucji i uczestników. Sprawdź procedury szkoleniowe.

 

WDRAŻANIE PROGRAMU

  1. Działania wstępne:

   1. Powołanie zespołu nauczycieli koordynujących PNZ.

   2. Ustalenie procedur, wzoru narzędzi, osób odpowiedzialnych itp.

  2. Realizacja:

   1. Wypełnienie przez zainteresowanych nauczycieli wniosków o włączenie uczniów do PNZ. Sprawdź kryteria doboru ucznia do programu.

   1. Kwalifikacja uczniów przez zespół koordynujący.

   2. Zaproszenie uczniów:

    1. Wybranych na podstawie wniosków i kwalifikacji zespołu.

    2. Przeprowadzenie rozmów motywujących.

    1. Przeprowadzenie rozmów z rodzicami z udziałem uczniów.

    2. Wręczenie uczniowi arkusza RPD i jednoczesne założenie uczniowi arkusza zbiorczego (Excel). Sprawdź, jak zapraszać ucznia do programu.

   1. Realizacja działań naprawczych w PNZ:

    1. Dzień ucznia w programie:

     1. Rozmowy po lekcjach.

     2. Spotkania dzienne z koordynatorem.

     3. Prezentacja kopii arkusza rodzicom. Zobacz, jak wygląda dzień ucznia w programie. Dowiedz się więcej o uczeniu umiejętności.

    1. Analiza tygodniowa postępów. Dowiedz się więcej o spotkaniu zespołu PNZ.

    1. Modyfikowanie wymagań.

    2. Uczenie umiejętności niezbędnych do kontrolowania własnego zachowania.

    3. Monitorowanie jakości wzmocnień i IZ oraz wzajemne wsparcie nauczycieli.

    4. Prowadzenie rozmów wspierających jakość pracy rodziców (monitorowanie wsparcia w domu i uczenie umiejętności)

    5. Analiza kwartalna i informacja dla RP. Czytaj wiecej o analizie kwartalnej.

   1. Realizacja superwizji działań z udziałem trenera (sugerowane raz w roku szkolnym). Dowiedz się więcej o superwizji.

 

Wyjście ucznia z programu:

   1. Zaplanowanie wsparcia po zakończeniu monitorowania postępów.

   2. Zaplanowanie wyjście ucznia z PNZ (formy świętowania).

   3. Realizacja działań osłonowych (wspierających ucznia).

   4. Rozwój Programu.

  1. Analiza funkcjonowania PNZ w szkole pod kątem:

   1. Skuteczności i trwałości zmiany zachowania uczniów, którzy zakończyli PNZ.

   2. Potrzeby szkoleń uzupełniających i wspierających PNZ w szkole.

  2. Monitoring oddziaływań programu:

   1. Badanie (ewaluacja wewnetrzna) po zakończeniu PNZ z uczniem:

    1. Przeprowadzenie badania nt. przebiegu realizacji (wywiad, pole sił itp.) z uczniem, rodzicami i nauczycielami w okresie 2 tygodni po zakończeniu Programu.

    2. Analiza wyników i sformułowanie wniosków z przebiegu realizacji zawierających sugestie dot. ew. zmian w realizacji PNZ w szkole.

   2. Przesłanie kopii raportu zbiorczego ZRPD wraz z informacjami dodatkowymi nt. wniosków i modyfikacji programu w szkole do NODN Sophia.

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK