Otrzymaliśmy dotację na stworzenie nowego programu profilaktyczno - wychowawczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
W projekcie jako eksperci uczestniczyć będą m. innymi znani trenerzy i naukowcy: Andrzej Kołodziejczyk, Tomasz Kołodziejczyk, Jakub Kołodziejczyk i Jacek Pyżalski.
Nowy program tworzony jest na zlecenie PARPA jako zadanie konkursowe Opracowanie programu profilaktyki uniwersalnej wspierającego prawidłowy rozwój uczniów, finansowane z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizatorem projektu jest MJRConsulting a autorami nowego programu zespół trenerski NODN Sophia.
Czas trwania projektu zaplanowano do końca 2020 roku.


pnz W roku 2019 zaprosiliśmy szkoły podstawowe do udziału w nowym projekcie bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ).

Szkolenia w 2019 roku ponownie realizowane są w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

pnz

NODN Sophia realizował w latach 2017-2018 projekty bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ). PNZ jest szkolnym programem profilaktyki selektywnej.

Szkolenia realizowane były w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK