Rozmowa z rodzicem i uczniem: motywowanie do udziału w programie PNZ

Zasadniczym założeniem Programu Nauki Zachowania (PNZ) jest dobrowolność udziału uczniów. Dlatego więc, jedną z kluczowych kwestii jest przeprowadzenie rozmowy motywującej do udziału w programie tak, aby zarówno rodzic, jak i uczeń wyrazili zgodę na uczestnictwo w Programie Nauki Zachowania.

W sfilmowanej scence możemy dostrzec następujące elementy, które pomogą nam przeprowadzić tę rozmowę:

 • empatia
 • propozycja zamiast walki
 • odpowiedzialność po stronie ucznia
 • wsparcie polegające na wyjaśnieniu
 • omówienie roli i zadań rodzica w Programie
 • motywowanie rodzica przez ucznia
 • uczeń określa rodzaj wzmocnień

Rozmowa z uczniem po lekcji: informacja zwrotna

W Programie Nauki Zachowania niezwykle istotną kwestią jest przekazywanie uczniowi po lekcji informacji zwrotnej, podsumowującej jego zachowanie (co poszło dobrze, co jest do poprawy i jak pracować dalej). Informacja zwrotna ma na celu wzmacniać pozytywne zachowanie ucznia i skupić jego uwagę na sukcesie (nawet najmniejszym).

W sfilmowanej scence możemy dostrzec następujące elementy, które pomogą nam przeprowadzić tę rozmowę:

 • empatia
 • budowanie poczucia kompetencji ucznia
 • wzmocnienie wewnątrzsterowności ucznia
 • wiara w możliwości ucznia
 • obszar do rozwoju
 • budowanie autonomii ucznia

Spotkanie po lekcjach na koniec dnia (wersja 1)

Rozmowa podsumowująca z uczniem na koniec dnia ma skupić jego uwagę na tym, co poszło dobrze i pomóc w podjęciu reflekcji nad przyczynami sukcesu. Uczeń może wtedy wykorzystać tę wiedzę do poprawy swojego zachowania w tych sferach, z którymi nie potrafi sobie jeszcze poradzić.

W sfilmowanej scence możemy dostrzec następujące elementy, które pomogą nam przeprowadzić tę rozmowę:

 • odwołanie do sukcesu ucznia
 • wzmacnianie sposobów osiągnięcia celu - autonomia
 • wzmocnienie pozytywne ucznia
 • przypomnienie o przekazaniu raportu rodzicom

Spotkanie po lekcjach na koniec dnia (wersja 2)

Rozmowa podsumowująca z uczniem na koniec dnia ma skupić jego uwagę na tym, co mu się udało oraz znaleźć przyczyny sukcesu. Uczeń może wtedy wykorzystać tę wiedzę do poprawy swojego zachowania w tych sferach, w których nie osiągnął jeszcze sukcesu.

W sfilmowanej scence możemy dostrzec następujące elementy, które pomogą nam przeprowadzić tę rozmowę:

 • wzmacnianie sprawczości ucznia
 • modyfikacja celu: praca nad zachowaniem
 • podążanie za uczniem
 • pomysły ucznia
 • wzmocnienie (zachęta)
 • odpowiedzialność ucznia
 • zawarcie umowy
 • wskazanie metody radzenia sobie ze złością (nacisk na mocne strony)

PARPA
Filmy sfinansowano przy wsparciu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych!


Autorzy filmów dziękują dyrekcji, nauczycielom, uczniom i rodzicom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie za udział i możliwość ich realizacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Filmy przeznaczone są do celów edukacyjnych. Komercyjne wykorzystanie jest naruszeniem praw autorskich!

Strona PNZ wykorzystuje pliki cookies tylko w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK